W W W - WIJ WILLEN WERELDVREDE      Koen Vlerick

Mijn hoofd
Mijn buik
Mijn bloed & ik

Mijn hersenen
Mijn huid
Mijn hart & ik

WIJ WILLEN WERELDVREDE KORTWEG W W W

Wij vragen wereld begrijpt u Nederlands
Zo ja: wereld wij willen wereldvrede
Zo neen: leer Nederlands of vertaal wij willen wereldvrede

Wij vragen wereld is dit belangrijk
En wij antwoorden zelf: wereld dit is belangrijk
Aarde dit is van betekenis groot

WIJ WILLEN WERELDVREDE KORTWEG W W W

Voor de zon de ziedendhete zon boven u
Voor de wolken de dansende drijfnetten eromheen
Voor bomen bloemen gras
Wou dat de wereldvrede er al was

Voor de dieren in het gras
De dieren in de bloemen & de bomen
Voor de vogels in de wolken eromheen
In de zon de ziedendhete zon boven u

Wereld voor de zoveelste keer weer wereld
Wij vragen van links naar rechts
Wereld begrijpt u Nederlands

WIJ WILLEN WERELDVREDE KORTWEG W W W

Aarde ter zelfverdediging
Aarde ter zelfbevrediging
Aarde zeg het na met natte nijpende woorden
Zeg het luid of schreeuw het uit

ONS BASISRECHT IS WERELDVREDE
WERELDVREDE IS ONS BASISRECHT